Adviseur sociale zekerheid (interim)

Onze adviseur sociale zekerheid is de spil in de contacten tussen de organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers; maakt optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden; voert namens de werkgever de regie tijdens het re-integratieproces van de verzuimende medewerker; ziet erop toe dat de regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar wordt bewaakt en dat er een volledig verzuim- en re-integratiedossier wordt aangelegd.

Onze adviseur sociale zekerheid benut verhaalsmogelijkheden bij het UWV en heeft kennis van hoe het UWV werkt en denkt; is sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen; maakt kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau; maakt verzuimscans op organisatieniveau; adviseert en informeert klanten over allerlei zaken die samenhangen met ziekteverzuim, re-integratie en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid;

Onze adviseur Sociale Zekerheid is opgeleid register Case en caremanager (Rccm) 

Als Verzuimcoördinator is hij de schakel tussen de medewerker, de bedrijfsarts en de leidinggevende op het gebied van verzuim. Is verantwoordelijk voor het begeleiden van het verzuimtraject van de medewerkers en monitort het gehele traject vanaf de eerste ziektedag tot het moment van volledige werkhervatting. Weet waar de mogelijkheden liggen om re-integratie te bespoedigen en herkent wanneer een proces onnodig stagneert. Is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving rondom verzuim en volg alle ontwikkelingen rondom de ziektewetbegeleiding op de voet.

Onze adviseur weet op adequate en respectvolle wijze leidinggevenden te ondersteunen in hun rol als casemanager
Onze adviseur draagt bij aan reductie van de verzuimlasten van uw organisatie!

dienstverlening

Adviseur Sociale Zekerheid (interim)
Beschikbaar voor 6 dagdelen per week (24 uur)
Uurtarief € 77,50 exclusief btw. Reiskosten € 0,30 per kilometer 

Meer weten?

Bel 071-572 64 34 of vul het contactformulier in.