arbeidsmediation

Arbeidsconflicten gaan vaak gepaard met emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress. De werknemer ziet er tegenop om naar het werk te gaan. En de werkgever voelt zich in deze situatie over het algemeen ongemakkelijk. Arbeidsconflicten kosten de werkgever ongemerkt veel tijd en geld. En voor werknemers zijn arbeidsconflicten vaak ziekmakend. Om escalatie van arbeidsconflicten te voorkomen, dienen conflicten daarom niet vermeden te worden maar opgelost. Conflicten kunnen ook louterend werken; zij kunnen verhelderend werken, reële problemen aan de orde stellen en onopgemerkte knelpunten naar voren brengen.

Komen tot oplossingen?  Inschakelen van een mediator helpt!

Arbeidsconflicten

Ruzie op de werkvloer, pesterijen, negeren, kleineren, we weten het, we zien het, maar doen we er ook wat aan?
Wanneer een verzuimende medewerker in het kader van de wet poortwachter weer stappen moet maken en een sluimerende arbeidsconflict staat dat in de weg?
En als partijen er echt niet meer uitkomen, wat doen we dan? Exitmediation kan dan een oplossing zijn. Samen met de mediator komen partijen dan tot een neutrale beëindiging met wederzijds goedvinden.

Mediaton helpt!

Teamconflicten

Teamconflicten gaan vaak gepaard met emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress.
De werknemer ziet er tegenop om naar het werk te gaan. Ook de werkgever voelt zich in deze situatie over het algemeen ongemakkelijk. Arbeidsconflicten kosten de werkgever ongemerkt veel tijd en geld. En voor werknemers zijn arbeidsconflicten vaak ziekmakend.
Om escalatie van arbeidsconflicten te voorkomen, dienen conflicten daarom niet vermeden te worden maar opgelost. Conflicten kunnen ook louterend werken; zij kunnen verhelderend werken, reële problemen aan de orde stellen en onopgemerkte knelpunten naar voren brengen. Inschakelen van een mediator helpt

Mediation helpt!

Zakelijke Conflicten


Bij zakelijke conflicten kan het gaan om bedrijfsovernames, bedrijfsopvolging, maar ook om de interpretatie van een contract of andere afspraak tussen zakelijke partijen.
Partijen komen er samen uit en kunnen daardoor ook in de toekomst beter met de uitkomst leven en eenvoudiger hun relatie voortzetten. Men zal elkaar veelal weer tegenkomen in een volgende zakelijke situatie. Het is daarom verstandiger om samen op een volwassen wijze een oplossing te bereiken, dan lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Mediation helpt!

onze werkwijze

Op het moment dat je contact met ons opneemt, schetsen wij globaal hoe wij werken en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. De andere partij en jijzelf ontvangen dan van ons informatie over onze werkwijze en mediation in het algemeen. Daarna heeft onze intake mediator een telefonisch intakegesprek met beide partijen. Hierin beantwoordt de mediator je vragen en beoordeelt hij of de kwestie geschikt is voor mediation. Wanneer dit het geval is, zoekt Nides een geschikte mediator bij jou in de buurt. Wij offreren vooraf 12 uur mediation en brengen achteraf het daadwerkelijk gemaakte uren in rekening.