teamconflicten

Teamconflicten gaan vaak gepaard met emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress.
De werknemer ziet er tegenop om naar het werk te gaan. Ook de werkgever voelt zich in deze situatie over het algemeen ongemakkelijk. Arbeidsconflicten kosten de werkgever ongemerkt veel tijd en geld. En voor werknemers zijn arbeidsconflicten vaak ziekmakend.
Om escalatie van arbeidsconflicten te voorkomen, dienen conflicten daarom niet vermeden te worden maar opgelost.
Conflicten kunnen ook louterend werken; zij kunnen verhelderend werken, reële problemen aan de orde stellen en onopgemerkte knelpunten naar voren brengen. Inschakelen van een mediator helpt!

Onze werkwijze
Op het moment dat je contact met ons opneemt, schetsen wij globaal hoe wij werken en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. De andere partij en jijzelf ontvangen dan van ons informatie over onze werkwijze en mediation in het algemeen. Daarna heeft onze intake mediator een telefonisch intakegesprek met beide partijen. Hierin beantwoordt de mediator je vragen en beoordeelt hij of de kwestie geschikt is voor mediation. Wanneer dit het geval is, zoekt The Lime Tree een geschikte mediator bij jou in de buurt.

Offerte
Wij offreren vooraf 12 uur mediation en brengen achteraf het daadwerkelijk gemaakte uren in rekening.

Offerte aanvragen?

Bel 071-572 64 34 of 06-53 81-95 60 of vul het contactformulier in.