arbeidsparticipatie

“re-integratie en werken naar vermogen’

Een arbeidsdeskundige rapportage als koersdocument voor spoor 1-2-3 trajecten.
DE rapportage geeft antwoord op de vraag:

1. Of de werknemer zijn eigen functie bij de eigen werkgever (op termijn) kan uitvoeren.
2. Of de eigen functie van werknemer met behulp van (taak)aanpassingen passend te maken is
3. Of de werknemer ander werk bij de eigen werkgever kan uitvoeren
4. Of er mogelijkheden zijn om de werknemer naar ander werk te begeleiden bij een andere werkgever
5. Of er een vervolgtraject gewenst is.

Weer aan het werk!

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit:

1. Werkplekonderzoek
2. Gesprek werknemer
3. Gesprek werkgever
4. Resultaatgesprek met werknemer en werkgever
5. AD-Rapportage en advies

Spoor 1-2-3

De arbeidsdeskundige stelt naar aanleiding van het arbeidsdeskundige onderzoek een arbeidsdeskundige rapportage op waarin adviezen en aanbevelingen staan over de koers van het te volgen re-integratietraject. Deze koersbepaling helpt zowel werkgever als werknemer ter voorkoming van loonsanctie (werkgever) en negatieve claimbeoordeling (werknemer)

Werkscan 

Met behulp van de werkscan ….
Het arbeidsdeskundig onderzoek is de kompas voor werkgever en werknemer  voor de re-integratie / terugkeer van de verzuimende medewerker in het arbeidsproces. De arbeidsdeskundige rapportage geeft hantvatten voor de
terugkeer in de eigen functie (spoor 1), een andere functie binnen de eigen organisatie of een functie buiten de organisatie (spoor 2)
Desgewenst begeleidt de A
rbeidsdeskundige de re-integrerende medewerker voor zolang Poortwachter van toepassing is en help eerkgever en werknemer bij de claimbeoordeling 

Werkwijze en offerte

Nides voorziet in een arbeidsdeskundig onderzoek binnen 5 dagen na aanvraag. Nides rekent en vast tarief van € 950,00 exclusief btw, reiskosten € 0,30 per kilometer. Begeleiding re-integratie 1ste, 2de en 3de spoor is op basis van offerte