De arbeidsdeskundige!

belasting en belastbaarheid

Arbeidsdeskundigen zijn experts in de onafhankelijke weging van belasting en belastbaarheid van mensen in werk
Ze kunnen bij iedereen op elk gewenst moment de feitelijke werksituatie afwegen tegen individuele omstandigheden.
In deze analyse wegen ze niet alleen iemands fysieke, mentale en psychosociale toestand mee, maar kijken ze ook naar directe omgevingsfactoren zoals werkorganisatie, familie, collega’s en persoonlijke financiën.

Integrale aanpak

Dankzij een integrale aanpak kunnen arbeidsdeskundigen disbalans niet alleen vaststellen, maar ook helpen voorkomen en helpen herstellen. Met hun brede kijk kunnen ze als geen ander mensen die uit balans zijn geraakt ondersteunen bij het realiseren van reële, haalbare doelen. Ze zoeken samen met mensen naar praktische oplossingen om het werkvermogen zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek. Oplossingen op maat om (tijdelijk) verminderd werkvermogen toch optimaal te benutten. Individuele oplossingen die rekening houden met inkomensgevolgen, maar die ook aansluiten bij concrete mogelijkheden van werkgevers.

‘Mogelijkheden en eigen kracht staan centraal en denken in mogelijkheden en oplossingen’
Leren omgaan met tijdelijke beperkingen of met baanverlies kost tijd en energie. Bovendien raak je bij een samenloop van medische, financiële, juridische, technische en psychologische problemen soms het overzicht kwijt. Het eerste doel van de arbeidsdeskundige is dan ook altijd herstel van zelfstandigheid en autonomie.

mogelijkheden en eigenkracht staan centraal en deken in mogelijkheden en oplossingen

Leren omgaan met tijdelijke beperkingen of met baanverlies kost tijd en energie. Bovendien raak je bij een samenloop van medische, financiële, juridische, technische en psychologische problemen soms het overzicht kwijt. Het eerste doel van de arbeidsdeskundige is dan ook altijd herstel van zelfstandigheid en autonomie.

Arbeidsdeskundig onderzoek schept duidelijkheid

Als je (voor langere tijd) arbeidsongeschikt bent, dan biedt een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst. Een Arbeidsdeskundig Onderzoek geeft antwoord op vragen als:

  •  Hoe staat het met je belastbaarheid?
  •  Is er zicht op terugkeer naar de eigen werkplek?
  • Kan het werk aangepast worden aan de mogelijkheden die je hebt?
  • Zijn er in de eigen organisatie mogelijkheden in een andere functies de re-integratie te starten?
  • Moet er gekeken worden naar een werkplek buiten je eigen organisatie (re-integratie 2e spoor)?

Dienstverlening

Nides biedt opdrachtgevers dienstverlening en begeleiding bij ziekteverzuim bij loon doorbetaling, eigen risico dragerschap Ziektewet- en WGA. Daarnaast worden adviezen verstrekt in het kader van preventie en ondersteunen wij arbeidsongeschikte ondernemers (AOV) bij het re-integratieproces.

Kennis van de sociale wetgeving, Wet Verbetering Poortwachter, HR, arbeidsrecht en financiële risico’s bij verzuim;

de afwisseling tussen het arbeidsdeskundige werk en dat van werkvermogenspecialist.

Als werkvermogenspecialist beheers je samen met de opdrachtgever het werkvermogen van alle medewerkers van zijn of haar organisatie. Daarnaast draag je zorg voor de begeleiding van het verzuim. Jij werkt in taakdelegatie samen met de Arbo-/ bedrijfsarts en hebt op regelmatige basis overleg over inhoudelijke casuïstiek en trends op het gebied van verzuim(begeleiding). In dit proces ben jij de schakel tussen medewerker, werkgever, bedrijfsarts en andere betrokken partijen. Bij langdurige ziekte coördineer je het gehele proces naar werkhervatting, WIA beoordeling of WGA periode. Je houdt je bezig met verzuimbegeleiding en adviseert breder op beleidsniveau.

Arbeidsdeskundig onderzoek eerste en tweede spoor

Het verschil tussen het eerste of tweede spoor is de organisatie waar de werknemer komt te werken. Een arbeidsdeskundige onderzoekt tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek eerst de mogelijkheden binnen het eerste spoor. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken of je kan terugkeren op de eigen werkplek of in een andere functie binnen de organisatie.
De arbeidsdeskundige geeft daarnaast aan of het nodig is de mogelijkheden binnen het tweede spoor te onderzoeken. Dan worden de mogelijkheden bij een andere werkgever onderzocht. Daarbij wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de belastbaarheid, het scholingsniveau en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Wettelijk verplicht?

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever om een Arbeidskundig Onderzoek uit te laten voeren. Dit vindt plaats na 1 jaar arbeidsongeschiktheid. Het UWV controleert of er een Arbeidsdeskundig Onderzoek is uitgevoerd bij de WIA-aanvraag.

UWV Loonsanctie

Bij het niet inzetten of te laat inzetten van een Arbeidsdeskundig Onderzoek riskeert de werkgever een loonsanctie, wat inhoud dat de werkgever na 2 jaar van arbeidsongeschiktheid van de verzuimende medewerker een jaar lang het loon doorbetaald.
De Wet Verbetering Poortwachter verplicht zowel werkgever als weknemer alle inspanningen te verrichten om een gezonde en verantwoorde re-integratie van de verzuimende medewerker te bewerkstelligen.

Het instellen van een arbeidsdeskundig onderzoek is daar een van.
In de laatste jaren kijkt het UWV steeds strenger naar de begeleiding van een verzuimende werknemer. Het Arbeidsdeskundig Onderzoek maakt deel uit van deze controle.

Nides | Arbeidskundig Onderzoek

Het doen van een arbeidsdeskundig onderzoek is dus een belangrijke schakel in het proces van de re-integratie. Het voorkomt het opleggen van een loonsanctie door het UWV en draagt bij aan een verantwoorde en zorgvuldige re-integratie van de verzuimende medewerker weer terug in het arbeidsproces.

Nides staat garant voor het professioneel en vakkundig uitvoeren van Arbeidsdeskundig Onderzoek en levert heldere en transparante, UWV-proof arbeidsdeskundige, rapportages, voorzien van concrete arbeidsdeskundige adviezen. Voor het uitvoeren van een Arbeidsdeskundig Onderzoek rekent Nides een marktconforme prijs en gaat voor een snelle afhandeling.

Binnen vijf werkdagen na de aanvraag hebben we het onderzoek bij u op locatie ingepland. Dit betreft een interview met werkgever (1,5 uur) en werknemer (1,5 uur) en werkplekonderzoek (0,5 uur).
Binnen vijf werkdagen na de uitvoering van het onderzoek is een conceptrapportage gereed.
Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de reacties van werkgever en werknemer op de conceptrapportage, ontvangt u de definitieve arbeidsdeskundige rapportage.

Instellen Arbeidsdeskundig Onderzoek?
Bel 06-53819560 of vul het contactformulier in.
Wij helpen u graag verder.