Interim Case-en verzuimmanager (rccm)

Wat doet een case en verzuimmanager? 

Nides Advies richt zich met haar adviesactiviteiten in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf. Veel kleine organisaties zijn niet in de gelegenheid een hrm-adviseur geheel of gedeeltelijk in dienst te nemen. Toch worden ook deze organisaties met regelmaat geconfronteerd met personele vraagstukken waar specifieke kennis, ervaring en deskundigheid op het vakgebied van hrm is gewenst. Denk hierbij aan vraagstukken rondom ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsconflict, maar ook aan vragen omtrent de CAO en/of branchespecifieke regelingen.

Een selecte groep hrm-professionals werkzaam voor Nides beschikken over specifiek op het MKB gerichte hrm-kennis. Deze adviseurs adviseren en ondersteunen u graag bij hrm-gerelateerde problematiek en vraagstellingen.

Voor werkgever

Hjjxjxjj

Voor werknemer

Hjjxjxjj

Meer weten?

Bel 071-572 64 34 of vul het contactformulier in.

Voor klacht en bezwaar

Een bijzonder ‘advies’ discipline van Nides is specifieke deskundigheid op het terrein van klachten- en bezwarenrcommissies.

Een selecte groep hrm-professionals wordt vanuit Nides met regelmaat ingezet als voorzitter of lid van een klachten- en bezwarencommissie. Zowel bij de overheid, de semi-overheid als bij branche- en koepelorganisaties. Deze organisaties doen een beroep op Nides om de noodzakelijke neutraliteit bij klacht- en bezwaarzaken te kunnen waarborgen. Nides staat borg voor deze neutraliteit. Maar ook integriteit en vertrouwelijkheid zijn competenties waar onze hrm-professionals zich weten te onderscheiden.

Loopbaanadvies

Loopbaanadvies helpt medewerkers om hun kwaliteiten beter te leren kennen en hier gebruik van te maken door te kiezen voor werk dat goed bij hen past. Zo wordt optimaal geprofiteerd van het aanwezige talent.

De wereld om ons heen is in verandering
De snelle marktontwikkelingen dwingen organisaties om zich voortdurend aan te passen. Dit vraagt om toenemende flexibiliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Dit kan onzekerheid geven over kansen en mogelijkheden. Maar ook veranderingen in de persoonlijke omstandigheden maken het soms nodig om nieuwe keuzes te maken. Om waarde voor de organisatie te behouden is het belangrijk te investeren in kennis en vaardigheden. Alleen als we onze mogelijkheden goed kennen, kunnen we optimaal functioneren. Loopbaanadvies van HuizingVanSchie helpt hierbij.

Werkwijze
Gedurende zes tot acht weken is er wekelijks een loopbaangesprek met een vaste loopbaancoach. Wij werken uitsluitend met senior coaches die een ruime ervaring hebben in diverse werkgebieden. In de gesprekken worden vragen en opdrachten doorgenomen die ondersteunen bij de persoonlijke oriëntatie en bijdragen aan het versterken van het zelfvertrouwen en presentatie. Voor een optimaal resultaat
wordt een actieve bijdrage verwacht bij het doorlopen van de verschillende stappen.

Resultaat
Na het doorlopen van het loopbaanadviestraject is er een goed beeld verkregen van sterke en minder sterke punten en van mogelijkheden en kansen in de loopbaan van een medewerker. Met meer zelfvertrouwen maakt een medewerker hierdoor een keuze voor een volgende loopbaanstap. Het traject wordt afgesloten met een advies over mogelijkheden in de verdere loopbaan.

Informatie
Een compleet loopbaanadviestraject bestaat uit zes tot acht loopbaan- adviesgesprekken van maximaal 2 uur. De gesprekken vinden gemiddeld eens per week plaats. Voor de inzet van een Loopbaancoach hanteert HuizingVanSchie een concurrerend tarief.

Openingsaanbod
Wanneer u voor 30 juni 2015 aan HuizingVanSchie een opdracht tot Loopbaanadvies verstrekt, dan ontvangt u een korting van 10% op het basistarief. Voor meer informatie: 071-5726434.[Productkaart] Loopbaanadvies

Werk

Nides Advies richt zich met haar adviesactiviteiten in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf. Veel kleine organisaties zijn niet in de gelegenheid een hrm-adviseur geheel of gedeeltelijk in dienst te nemen. Toch worden ook deze organisaties met regelmaat geconfronteerd met personele vraagstukken waar specifieke kennis, ervaring en deskundigheid op het vakgebied van hrm is gewenst. Denk hierbij aan vraagstukken rondom ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsconflict, maar ook aan vragen omtrent de CAO en/of branchespecifieke regelingen.

Een selecte groep hrm-professionals werkzaam voor Nides beschikken over specifiek op het MKB gerichte hrm-kennis. Deze adviseurs adviseren en ondersteunen u graag bij hrm-gerelateerde problematiek en vraagstellingen.

inkomen

Nides Advies richt zich met haar adviesactiviteiten in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf. Veel kleine organisaties zijn niet in de gelegenheid een hrm-adviseur geheel of gedeeltelijk in dienst te nemen. Toch worden ook deze organisaties met regelmaat geconfronteerd met personele vraagstukken waar specifieke kennis, ervaring en deskundigheid op het vakgebied van hrm is gewenst. Denk hierbij aan vraagstukken rondom ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsconflict, maar ook aan vragen omtrent de CAO en/of branchespecifieke regelingen.

Een selecte groep hrm-professionals werkzaam voor Nides beschikken over specifiek op het MKB gerichte hrm-kennis. Deze adviseurs adviseren en ondersteunen u graag bij hrm-gerelateerde problematiek en vraagstellingen.