Interim Hrm-verzuimmanagement

hrm-professional

Hieronder treft u een overzicht aan van hrm-professionals werkzaam voor Nides.
Naast het verrichten van interimopdrachten vormen zij tevens de basis van het team Nides Advies.
Jeroen is zijn specifiek deskundig op het terrein van Nides Klacht en Bezwaar.
Voor een kort curriculum klikt u op de naam van desbetreffende professional.

Activiteiten P&O bij verzuim
advisering leidinggevenden over de diverse aspecten van verzuim
advisering van medewerkers
onderhouden van contacten met bedrijfsarts en reintegratiebedrijven
contact met het UWV
zorgen voor contractuele afspraken met en evaluatie van externe dienstverleners
zorgen dat alle (wettelijke) aspecten van de Wet verbetering Poortwachter naar behoren worden uitgevoerd
analyse van verzuim
beleidsontwikkeling m.b.t. verzuim

Activiteiten leidinggevenden bij verzuim
regelmatig contact met de zieke medewerker over (de voortgang van) de ziekte
informeren van collega’s
organiseren van vervanging
zorgdragen dat werkzaamheden naar behoren worden overgenomen door de vervanger c.q. zorgdragen voor (het laten) inwerken van de vervanger
eventueel klanten (laten) inlichten over de afwezige medewerker
reïntegratieactiviteiten
casemanagement in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
overleg P&O en arbodienst/bedrijfsarts

Jeroen

Jeroen

Senior hrm-adviseur

Beschikbaar voor interimopdrachten vanaf 1 juli 2020 voor 24/28 uur per week.

Marieke

Marieke

Senior hrm-adviseur

Op dit moment is Marieke niet beschikbaar voor interimopdrachten.
Laurens

Laurens

Senior hrm-adviseur

Op dit moment is Laurens niet beschikbaar voor interimopdrachten.