Jeroen Huizing

Hrm Professional | Arbeidsdeskundige | Casemanager (Rccm | MfN Registermediatior

Vanaf 2000 ben ik als zelfstandig Hrm Professional (Adviseur) werkzaam en heb inmiddels een groot aantal interimopdrachten vervuld bij (rijks)overheid- en (non) profit organisaties. Naast mijn interim werkzaamheden houd ik mij bezig met hrm-advisering aan kleinere bedrijven binnen het MKB, ben ik MfN Registermediator (specialisatie arbeidsmediation (arbeidsconflicten, re-integratie- en exitmediation) en ben ik (extern) voorzitter bij meerdere organisaties van (interne) bezwaar- en klachtencommissies (personeel en cao gerelateerde kwesties). Vanaf april 2018 ben ik vakbekwaam Arbeidsdeskundige (belasting en belastbaarheid) en vanaf maart 2019 Register case- en caremanager (Rccm®) met focus op case- en verzuimmanagement. (Affiniteit met arbo en preventie en kennis van verzuim)

Alles bij elkaar een zeer ervaren en allround Hrm Professional. Breed inzetbaar (Hrm) en specialist (mens, werk, inkomen). Een uitstekende sparringpartner voor directie en management. Collegiaal, open en direct, daadkrachtig en resultaatgericht. Sterk in adviseren én uitvoeren. Inzetbaar op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau, alsook op arbeidsjuridische personele vraagstukken. Mijn ruime interim werkervaring op het vakgebied van Personeel & Organisatie / Human Resource Management, kennis van relevante wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en rechtsposities, maken dat ik als interim Hrm Adviseur, snel en effectief inzetbaar ben.

INTERIM-OPDRACHTEN | Hrm Professional
Mijn curriculum leidt langs interimopdrachten bij overheidsorganisaties en organisaties waar maatschappelijke ontwikkeling, zorg en welzijn, mens en maatschappij centraal staan. Bij deze opdrachten heb ik directie en management geadviseerd en ondersteund bij het uitvoeren van geïntegreerd hrm-beleid (in-, door- en uitstroom). Ben ik meermalen betrokken geweest bij reorganisatie- en transformatieprocessen (formatie, plaatsing, ontslag, klacht en bezwaar) en heb ik als projectverantwoordelijke meerdere hrm-projecten van initiatief tot implementatie gecoördineerd en uitgevoerd. Casemanagement, verzuimmanagement en het ondersteunen en adviseren van het management bij individuele (verzuim)casuïstiek is bij het merendeel van de opdrachten steeds onderdeel geweest van de werkzaamheden.

Opdrachtgevers:

iHUB, Horizon Den Haag
Stichting Vestia, Rotterdam
LUMC, Leiden
DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam
Gemeente Edam-Volendam
Veiligheidsregio (VRH), Den Haag
De Stichtse Rijnlanden (Waterschap), Houten
Gemeente Beverwijk
Gemeente Katwijk
Ministerie BZK | RGB, Den Haag
Gemeente Den Haag | Dienst SZW
BiSC Houten (ontwikkeling en cultuur)
Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), Rijswijk
Openbaar Ministerie, Den Haag
Gemeente Dordrecht | Dienst Maatschappelijke Opvang
BiSC Utrecht, Houten, (ontwikkeling en cultuur)
VROM | RGD, Den Haag
TU-Delft (onderwijs), Delft
VROM | RGD, Den Haag
Byzonderwijs (onderwijs), Amsterdam
Provincie Zuid-Holland, Den Haag
KLIQ Reïntegratie (welzijn), Gouda
HVO-Querido (welzijn), Amsterdam
Stad Rotterdam Verzekeringen, Rotterdam
Slotervaart Ziekenhuis (zorg), Amsterdam
Amersfoortse Verzekeringen, Amersfoort

SENS Real Estate, Den Haag | Casemanager Verzuim (Rccm®)
Diverse organisaties Midden en Kleinbedrijf regio Leiden e.o.
Vereniging Energie-Nederland, Den Haag | Hrm Advies.
BiSC, Bunnik | Personele aangelegenheden.
Regiobibliotheek “het groene hart’, Harmelen | Reorganisatie.
Hogeschool van Leiden | Projectopdracht (functiegebouw).

KLACHTEN- EN BEZWARENCOMMISSIES
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), Zaandam
Mediacollege Amsterdam
KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapeuten, Amersfoort
Albeda College, Rotterdam
Grafisch Lyceum Utrecht
ROC van Amsterdam
ROC Flevoland
Horizon College, Alkmaar

REFERENTIE

Gemeente (60.000 inwoners), afdelingshoofd
“We hebben Jeroen leren kennen als een vakbekwame, prettig communicerende collega en adviseur die gemakkelijk schakelt tussen strategische, tactische en operationele advisering. Naast het invoegen heeft Jeroen ook nadrukkelijk toegevoegd en een aantal lastige dossiers tot een goed einde gebracht. Samen met de adviseurs heeft hij gewerkt aan de positionering, doorontwikkeling van de advies functie en het ontwikkelen van de Hrm-visie. Kenmerkend voor hem zijn: nieuwsgierigheid, scherpte, vasthoudendheid, open kritische houding en samenwerking. Zeer persoonlijk heb ik hem, in de hoedanigheid als mijn Hrm Adviseur maar ook daarbuiten, ervaren als een fijne kritische sparringpartner”.

Meer weten?

Bel 071-572 64 34 of vul het contactformulier in.