HRM verzuimspecialist (interim)

Mijn profiel Interim’ HR Verzuim Specialist

Resultaat: Procesmatig de schadelast van verzuim op tactisch niveau verminderen!
Doel: het beperken van de schadelast verzuim voor de organisatie door het verzuim en re-integratieproces te optimaliseren.
Focus: ligt op het tactisch niveau rondom de schadelast van verzuim.

Hoe kunnen de financiële risico’s beheersbaar gemaakt worden en daarmee de schadelast verminderd?
Dit betekent kunnen werken op verschillende niveaus, met een diversiteit aan professionals.

Zo doe ik dit
Als expert op het gebied verzuimbegeleiding, re-integratie en ERD WGA
Eerste aanspreekpunt voor ‘complex’ verzuimdossiers en verzuimthema’s
Coaching van interne Verzuimcoaches (in intervisiesessies)
Optimaal Inrichten van processen rondom verzuim, re-integratie en ERD WGA en meetbaar maken.
Analyseren van verzuimontwikkeling en adviseren ten aanzien van eventuele verbeteringen in de verzuimbegeleiding.
Deelnemen aan verschillende overleggen binnen de organisatie om te horen wat er speelt om vervolgens op breder niveau in te spelen op de behoefte van de keten.
Ontwikkelen van ‘nieuwe’ tools rondom verzuimbegeleiding voor de professionals.
Kennis over m.b.t. arbeidsvoorwaarden, regelingen en processen aan HR collega’s, management en medewerkers op het gebied van gezondheid, verzuim en schadelastbeheersing.
Ik zorgt er voor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van co-financiering, subsidiemogelijkheden, ontdubbelen en regres onderzoeken.
Ik monitor de schadelast van arbeidsongeschiktheid gedurende de 104 weken loondoorbetaling, tevens voor ZW en WGA, en rapporteert hierover.
Waar nodig denk ik mee en adviseer over bezwaar en beroep
Ik werkt samen met (andere HR specialisten) en zorgt voor een hechte samenwerking met het interne Verzuimteam dat operationeel verantwoordelijk is voor de facilitering, coaching en begeleiding van leidinggevenden.

Binnen Reward valt ook het contract met de arbodienst, opzet en onderhoud interventiepartijen, contract zorgverzekeraar, preventie, rapportages, Eigen Risico Dragerschap ZW en (deels) WIA, onderzoeken PAGO en PMO, et cetera.

Vergaande kennis van sociale wetgeving ( Poortwachter, ERD WGA, arbeidsrecht)
Een afgeronde Crov/Rccm opleiding is een pré
Innovatief en creatief, affiniteit met financiële aspecten van verzuim en analytisch vermogen

Meer weten?

Bel 071-572 64 34 of vul het contactformulier in.