Kostenoverzicht

Bedrijfsarts

1e consult € 192,50 (telefonisch € 165,–)
Vervolgconsult € 137,50 / Telefonisch € 125,–
Spoedconsult € 295,– (eerst mogelijke beschikbare moment binnen één week)
Second opinion € 192,50
Probleemanalyse & Advies € 260,–
FML € 290,– / Actueel oordeel € 290,–
Open inloopspreekuur € 192,50 per inloop.
Opvragen medische informatie € 75,– (exclusief kosten die de betreffende medicus in rekening brengt).
26-weken verklaring € 192,50 voor ontslagvergunning UWV na 2 jaar ziektekosten. Buiten NH kunnen andere prijzen gelden.

Verzuimconsulent

1e consult € 165,– / telefonisch € 135,–
Vervolgconsult € 115,– / telefonisch € 105,–
Spoedconsult € 260,– (eerstmogelijke beschikbare moment binnen één week)
Begeleiding bij frequent verzuimgesprek (met werkgever en werknemer) € 275,–
Adviesvraag (telefoon of email) € 75,– per 15 minuten (tevens minimumtarief).
Werkplekonderzoek € 750,–
tkosten. Buiten NH kunnen andere prijzen gelden.

Casemanager

Direct na ziekmelding telefonisch contact € 85,–
Huisbezoek € 295,–
Plan van aanpak € 105,– (in combinatie met Probleemanalyse & Advies € 65,–)
UWV ziekmelding 42e week € 115,–
UWV ziek-uit-dienstmelding (tot 6 weken arbeidsongeschikt) € 165,–
UWV ziek-uit dienstmelding met verkort re-integratieverslag (6-10 weken arbeidsongeschikt) € 245,–
UWV ziek-uit-dienstmelding met re-integratieverslag (>10 weken arbeidsongeschikt) € 395,–
Aanvraag deskundigenoordeel € 275,– (exclusief € 400,– kosten UWV)
Eerste jaars-/eindevaluatie € 130,–
WIA-aanvraag (vervroegd) inclusief re-integratieverslag, informatie bedrijfsarts en eventueel oplossen hiaten waar mogelijk € 435,–
WW-aanvraag bij hersteld uit dienst € 275,–
Adviesvraag (telefoon of mail € 35,– per 15 minuten (tevens minimumtarief)
Scan Poortwachterdossier € 275,– (bijvoorbeeld bij overname van het dossier van een andere arbodienst)
Ziekmelding bij verzuimverzekeraar € 85,–
Rapportage verzuim voor verzekeraar € 85,– plus € 25,– per rapportageregel, sec accordering € 75,–

Overige diensten

Individueel inzetbaarheidsonderzoek met gezondheidspeiling € 575,– (inclusief rapport, individueel advies en plan van aanpak duurzame inzetbaarheid). Los tarief voor onderzoek of peiling € 375,–.
Sociaal-Medisch overleg op locatie werkgever met arboverpleegkundige en casemanager € 420,– per uur
Arbeidsdeskundig rapport € 1.175,– / Tweede Spoor re-integratie € 3.250,– / Begeleiding bij ontslag na twee jaar ziekte € 750,–.
RI&E op offertebasis, afhankelijk van branche en grootte van het bedrijf.
PMO € 37,50 per medewerker.
Verzuimreglement € 1.275,–, voor klanten van Verzuimteam.nl € 575,– (7 pagina’s).
Training inzake Poortwachter wetgeving / beperking verzuim € 675,– per dagdeel.

Verzuimreglement

Prijs: € 1.275,– voor cliënten van Verzuimteam € 575,– exclusief btw.
Op te vragen via info@verzuimteam.nl
Inhoud 7 pagina’s:
– Wet verbetering Poortwachter,
– verplichtingen werknemer,
– loondoorbetalingsplicht werkgever,
– aanspreekpunt,
– toeziend oog Verzuimteam.nl,
– frequent verzuimgesprek,
– eigendommen werkgever teruggeven tijdens ziekte,
– vergoedingen stop zetten,
– ziekmelding, contactmomenten,
– bereikbaar en beschikbaar voor werkgever,
– rapportage bedrijfsarts,
– passende arbeid binnen of buiten bedrijf,
– hersteldmelding,
– ongeoorloofde ziekmelding,
– deskundigenoordeel,
– onjuiste informatie,
– genezing belemmeren of vertragen,
– staking loondoorbetaling,
– schade verhalen,
– eerstejaarsevaluatie,
– re-integratie-verslag en -dossier,
– WIA-aanvraag,
– ziek op en tijdens vakantie,
– onterechte ziekmelding,
– regres,
– cosmetisch verzuim,
– ziek uit dienst etc.

*Professionals worden pas ingezet na overleg en akkoord door de opdrachtgever. Tarieven zijn exclusief b.t.w. en 20% organisatie- /casemanagementkosten. Buiten NH kunnen andere prijzen gelden.