Interim office- en projectmangement

Tijdelijke inzet voor een blijvend resultaat

Met regelmaat hebben organisaties behoefte aan professionele ondersteuning op het vakgebied van personeel & organisatie. Met regelmaat wordt een beroep gedaan op interim personeelsmanagement. Nides voorziet in deze behoefte.
De opdrachten die door Nides worden vervuld, zijn van uiteenlopende aard. Van (tijdelijk) waarnemen tot het begeleiden van zware veranderingstrajecten. Zowel op beheersmatig, operationeel als op management niveau. De gewenste ondersteuning geschiedt veelal gedurende een aantal maanden voor drie tot vijf dagen per week. De opdrachtduur bedraagt gemiddeld zes maanden.

Interim netwerk

Nides beschikt in de wereld van hrm over een uitgebreid netwerk en werkt nauw samen met ervaren interim hrm-professionals en collega organisatie- en adviesbureaus.
De voor Nides werkzame interim hrm-professionals zijn zeer deskundig op het brede vakgebied van Personeel en Organisatie. Zij zijn resultaatgericht en snel operationeel inzetbaar, zowel op beheersmatig, operationeel als op managementniveau. Met ruime praktijkervaring en actuele vakinhoudelijke kennis is de interim hrm-professional in staat een belangrijke meerwaarde te bieden aan de realisatie van project- en organisatiedoelstellingen.

Voor een overzicht van aan Nides verbonden interim hrm-professionals klikt u hier.

Nides uw partner in business

Nides positioneert zich graag als partner in business. Doelstelling en visie van de opdrachtverstrekkende organisatie worden in nauwe relatie gebracht met een actuele kijk op het vakgebied van personeel & organisatie. Nides biedt daarmee concreet toegevoegde waarde aan de corebusiness van de opdrachtgever.
Indien u als werkgever op zoek bent naar een geschikte interim Hrm-professional neem dan contact op met Nides. Ruim 20 jaar ervaring met interim personeelsmanagement stelt Nides in staat om u de juiste kandidaat te leveren.
De tariefstelling van Nides is zonder meer concurrerend. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van de opdracht, alsmede van de gewenste kwaliteiten van de interim hrm-professional wordt scherp geoffreerd..

Meer weten?

Bel 071-572 64 34 of vul het contactformulier in.