Verzuimmanagement

‘Grip op verzuim’

Grip op verzuim!

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit:

1. Werkplekonderzoek
2. Gesprek werknemer
3. Gesprek werkgever
4. Resultaatgesprek met werknemer en werkgever
5. AD-Rapportage en advies

Hrm en verzuim

Jeroen Huizing is vanaf 20oo wekaam als Hrm profesional en heeft vele interinoppdachten vervuld.

De arbeidsdeskundige stelt naar aanleiding van het arbeidsdeskundige onderzoek een arbeidsdeskundige rapportage op waarin adviezen en aanbevelingen staan over de koers van het te volgen re-integratietraject. Deze koersbepaling helpt zowel werkgever als werknemer ter voorkoming van loonsanctie (werkgever) en negatieve claimbeoordeling (werknemer)

Jeroen Huizing is vanaf 20oo wekaam als Hrm profesional en heeft vele interinoppdachten vervuld.

De arbeidsdeskundige stelt naar aanleiding van het arbeidsdeskundige onderzoek een arbeidsdeskundige rapportage op waarin adviezen en aanbevelingen staan over de koers van het te volgen re-integratietraject. Deze koersbepaling helpt zowel werkgever als werknemer ter voorkoming van loonsanctie (werkgever) en negatieve claimbeoordeling (werknemer)

Werkscan 

Met behulp van de werkscan ….
Het arbeidsdeskundig onderzoek is de kompas voor werkgever en werknemer  voor de re-integratie / terugkeer van de verzuimende medewerker in het arbeidsproces. De arbeidsdeskundige rapportage geeft hantvatten voor de
terugkeer in de eigen functie (spoor 1), een andere functie binnen de eigen organisatie of een functie buiten de organisatie (spoor 2)
Desgewenst begeleidt de A
rbeidsdeskundige de re-integrerende medewerker voor zolang Poortwachter van toepassing is en help eerkgever en werknemer bij de claimbeoordeling 

Werkwijze en offerte

Nides voorziet in een arbeidsdeskundig onderzoek binnen 5 dagen na aanvraag. Nides rekent en vast tarief van € 950,00 exclusief btw, reiskosten € 0,30 per kilometer. Begeleiding re-integratie 1ste, 2de en 3de spoor is op basis van offerte