Verzuim- en Casemanagement

De caseMANAGER

De casemanager begeleidt het verzuimproces en is het aanspreekpunt voor werkgever. De taak van de casemanager is de werkgever te adviseren en ondersteunen bij de dossiers waarbij er sprake is van langdurig verzuim. Hij kan je helpen met het opstellen van een plan van aanpak en eventuele gesprekken met de werknemer.

interim Verzuim- en casemanagement

Een zeer ervaren interim professional komt voor een korte periode (3 tot 4 maanden) op interimbasis voor drie dagen in de week uw organisatie versterken en is voor die periode verantwoordelijk voor het op orde en in lijn brengen van het totale  case- en verzuimprotocol in uw organisatie.
U kunt hierbij denken aan:
– aanspreekpunt voor werkgever.
– adviseren en ondersteunen bij de dossiers waarbij er sprake is van langdurig verzuim.
– opstellen van een plan van aanpak en eventuele gesprekken met de werknemer.
– 
– 

Advies verzuim- en casemangement

Op basis van opdracht begeleiding en ondersteuning van individuele verzuim casuïstiek van ziekmelding tot en met instroom WIA.

Interim en Advies

Interim verzuim- en casemangement
Een zeer ervaren interim professional komt voor een korte periode (3 tot 4 maanden) op interimbasis voor drie dagen in de week uw organisatie versterken en is voor die periode verantwoordelijk voor het op orde en in lijn brengen van het totale  case- en verzuimprotocol in uw organisatie.
U kunt hierbij denken aan:
– aanspreekpunt voor werkgever.
– adviseren en ondersteunen bij de dossiers waarbij er sprake is van langdurig verzuim.
– opstellen van een plan van aanpak en eventuele gesprekken met de werknemer.
– 
– 

Advies verzuim- en casemanagement
Op basis van opdracht begeleiding en ondersteuning van individuele verzuim casuïstiek van ziekmelding tot en met instroom WIA.

Intrim Case- en verzuimmanagement

Naast interim personeelsmanagement kun je bij Nides ook terecht voor inerim case- en verzuimmanagement.

De casemanager begeleidt het verzuimproces en is het aanspreekpunt voor werkgever. De taak van de casemanager is de werkgever te adviseren en ondersteunen bij de dossiers waarbij er sprake is van langdurig verzuim. Hij kan je helpen met het opstellen van een plan van aanpak en eventuele gesprekken met de werknemer. 

Advies

Ook kun je bij Nides terecht voor advies over …
Individuele casuïstiek
Wet- en regelgeving.
Wet verbetering Poortwachter
etc. ….

Verzuimbegeleiding
Verzuimbegeleiding helpt medewerkers om bij verzuim in verband met ziekte of persoonlijke omstandigheden hun werk zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken. Hierdoor wordt onnodig lang verzuim voorkomen.
De eerste dag van ziekte is de eerste dag van werken aan herstel.

Wie herkent het niet, een verzuimende medewerker krijgt de eerste dagen belangstelling, daarna wordt het werk overgenomen en verslapt de aandacht. U blijft als werkgever met het gevoel achter dat het allemaal wel lang duurt en er weinig gebeurt. Wij vinden het daarom van belang vanaf de eerste verzuimdag systematisch aan het hersteltraject te werken, zeker als het verzuim wat langer gaat duren dan verwacht.

Werkwijze
Wij adviseren u bij de begeleiding van een zieke medewerker. Wij zien erop toe dat de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter op een zorgvuldige manier worden uitgevoerd. Het UWV let bij de beoordeling scherp op de re-integratie inspanningen die in de verzuimperiode zijn gedaan. Bij onzorgvuldige of onvolledige uitvoering riskeert u het salaris van de verzuimende medewerker een
extra ziektejaar door te moeten betalen. Zo nodig vervullen wij de rol van Casemanager, maken afspraken met de Arboarts en stellen tijdig een Plan van Aanpak op. Hierin leggen we de afspraken met de verzuimende medewerker vast. Elke zes weken evalueren we de voortgang en stellen het Plan van Aanpak bij.

Resultaat
Een medewerker verzuimt niet langer dan noodzakelijk van zijn werk. Vanaf de eerste verzuimdagen worden de redenen van het verzuim en de mogelijkheden voor werkhervatting besproken. En belangrijk, bij langdurend verzuim blijven wij het herstelproces systematisch volgen. Wij adviseren u over een aanpak van de begeleiding die is gericht op een spoedig herstel.

Informatie
Voor Verzuimbegeleiding hanteert HuizingVanSchie een concurrerend tarief.
Voor meer informatie: 071-5726434

[Productkaart] Verzuimbegeleidingen

personeelsmanagement is officemanagement even zo belangrijk…..
Tanja Reitsma heeft in dit vak haar sporen ruimschoots verdiend.
Interim, advies en coaching on the job.