Ziektewet casemanager (interim)

In de functie van Ziektewet casemanager ligt primaire de verantwoordelijkheid bij schadelastbeheersing. Invulling wordt ggeven aan enerzijds het vaststellen van recht, hoogte en duur van een Ziektewet-uitkeringsaanvraag en anderzijds aan het bewaken en aansturen van het verzuim- en re-integratieproces. De Ziektewet Casemanager fungeert als regisseur voor zowel ex-werkgever als ex-werknemer. Daarnaast treed hij naar de werkgever op als adviseur op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheid. De Ziektewet casemanager is de centrale spil in het re-integratieproces en onderhoudt de contact met de ex-werknemers, zijn ex-werkgever en met de providers. Een Ziektewet casemanager heeft kennis en is kundig en weet de schadelast tot een maximum te beperken.
Wanneer het re integratieproces stagneert, vind hij de oorzaken en onderneemt passende acties. Indien er een interventie plaats moet vinden maak hij een kosten-batenanalyse en overleg met de claimdesk over financiering vanuit verzekeraars. De bedrijfsarts zorgt voor de bedrijfsgeneeskundige borging en is sparring partner voor moeilijk oplosbare casuïstiek.

Onze Ziektewet casemanager heeft een HBO werk- en denkniveau, heeft aanntoonbare affiniteit met verzuim en arbeidsongeschiktheid en kennis van de sociale zekerheid en de verzuimproblematiek; Onze Ziekte wet casemanager is Rccm geregistreerd.

Meer weten?

Bel 071-572 64 34 of vul het contactformulier in.