20
jaar Hrm !

20 mei 2020 bestaat Nides 20 jaar!

Nides is opgericht door Jeroen Huizing, Hrm Professional in hart en nieren.
In 20 jaar tijd zijn vele interimopdrachten vervuld en mediations tot een positief einde gebracht en zijn talrijke hoorzittingen (klacht en bezwaar) de revue gepasseerd. Waardevolle contacten zijn opgebouwd, mooie samenwerkingsverbanden ontstaan en hechte vriendschappen geboren.
20 jaar Nides, 20 jaar Hrm dienstverlening!

Heel veel dank voor het vertrouwen!

Jeroen Huizing

Hrm Professional. | MfN Registermediator,
Register Arbeidsdeskundige | Register case-en care manager (Rccm)

Nides voor kwaliteit en continuïteit!

Bij Nides gaat het over mensen en werk, over personeel en organisatie, over arbeidsparticipatie, over belasting en belastbaarheid,
Bij Nides gaat het over  arbeidsvermogen, inkomen en sociale zekerheid.
Iedereen heeft talent, doet mee en groeit. In eigen werk of ander werk, bij de eigen organisatie of bij een andere organisatie. 
Nides vertaalt complexe problematiek rondom inzetbaarheid van mensen in organisaties naar praktische oplossingen in de praktijk.

Arbeid is er voor iedereen.
Iedereen werkt naar vermogen.
Samen wordt het verschil gemaakt.

Begin augustus 2020 zal met gepaste trots de nieuwe website van Nides worden gepresenteerd.
Een klein tipje van de sluier treft u hieronder aan.

Arbeidsdeskundig
Onderzoek en Advies
belasting en belastbaarheid

Case- en verzuimmanagement (Rccm)

grip op verzuim

Arbeidsparticipatie
re-integratie en werkvermogen

Hrm Management
helikopter view op de werkvloer

Officemanagement
de basis op orde

Arbeidsmediation en conflictmanagement

van standpunten naar belangen

Nides | Personeel & Arbeid
Rademakerpad 8
2343 KM Oegstgeest

t 06 53 81 95 60
e contact@nides.nl